အားလံုးမဂၤလာပါ အာဂႏၱဳတိ

ၿပဳပ်င္နိန္ဆဲကာလရာၿဖစ္ပါေရ။ အားေေရခါ ၿပန္လို႔အလွပပ်င္ပါဖို႔။
“အာယွနီဝန္း”ဘေလာ့ကနိန္လို႔ “ရခိုင္တိအတြက္ မမိန္႔ႏိုင္ေရနိန္႔ရက္တိ” လို႔နာမည္ေၿပာင္းပါဖို႔။

Sunday, September 20, 2009

လမ္းျပအသ်ွင္ ...

ေရာင့္ရဲ စြန္႔လႊတ္ဝံ့သ
ူအလင္းမာ ကႀကင္းလင္း
အေမွာင္ထဲ ဝင္းပသူ
အမ်ားတြက္ စေတး
ကိုယ့္အတြက္ အႀကြင္းမဲ႔
လြတ္လပ္မႈမာ ရႈေပ်ာ္သူ...။

အမွန္တရား လိုက္ရွာ
နိရက္တိုင္း မရပ္မနား
မေမာမပန္း မာန္မေလ်ာ့ဘဲ
သတိတခုနန္႔ အသက္ဆက္သ
ူႀကြီလြင့္ခ်ိန္ ေရာက္လတ္ခ
အမ်ားရင္ထဲ စြမ္းသေလာက္
လက္ညိဳးထိုး လမ္းျပပနာ
မိန္႔မေဖ်ာက္ဖို႔ အခြင္႔အေရး
မီးေမွာင္းထိုး ညႊန္ျပယင္း
အဝီးဆုံးသုိ႔ ထြက္ခြါလားသူ...။

ရင္ခြင္ထဲ နွလုံးအိမ္ထိ
လႊမ္းမိုး ျခဳံလႈံထားေရအရိပ္တခုပိုင္
အနားနား လာပနာ
ေျခာက္လွန္႔တုန္းမိန္႔ေလ်ာ့
သတိေပါ့နီသူတိျပန္နူိးထဖို႔
တခါျပန္သက္ဝင္
ရွင္သန္ထေျမာက္ လင္းလက္ဖို႔
အဂု ထက္ထိ ကိန္းေအာင္းတုန္း
ေမ်ွာ္ကိုးယံုႀကည္ပါေရ အသ်ွင္....။

မွတ္ခ်က္။ ။ (၉)ရက္နိ စတင္ဘာ အမွတ္တရ အသ်ွင္ဦးဥတၱမအား တတ္စြမ္းသေလာက္ ဂုဏ္ျပဳရီးသားပါေရ။
ေက်းဇူးဘာ။
ပုိင္ေသ်ွ

0 comments:

  © Blogger template 'Isfahan' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP