အားလံုးမဂၤလာပါ အာဂႏၱဳတိ

ၿပဳပ်င္နိန္ဆဲကာလရာၿဖစ္ပါေရ။ အားေေရခါ ၿပန္လို႔အလွပပ်င္ပါဖို႔။
“အာယွနီဝန္း”ဘေလာ့ကနိန္လို႔ “ရခိုင္တိအတြက္ မမိန္႔ႏိုင္ေရနိန္႔ရက္တိ” လို႔နာမည္ေၿပာင္းပါဖို႔။

Sunday, September 27, 2009

ထိုင္းအေရးေပၚ အမိန္႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမႏွင့္ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ၾကီြးေၾကာ္ ဆႏၵျပပြဲ ပ်က္ျပယ္

ေဒးလီထက္/စက္တင္ဘာ ၉ ရက္၊ ၂၀၀၈

ဂနိန္႔ က်ေရာက္ေရ ၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ နိန္႔ႏွင့္ စက္တင္ဘာ ေရြ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပ်ံလြန္လားေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ ရည္စူးၿပီး ဘန္ေကာက္ျမန္မာ သံရံုးရွိတြင္ လြမ္းသူပန္းၿခီြ ခ်ရန္ႏွင့္ ၾကီြးေၾကာ္ ဆႏၵျပဖို႔ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ထိုင္းရဲမ်ား၏ ဟန္႔တားမႈေၾကာင့္ ပ်က္ျပယ္လားပါသည္။

ၿပီးခေရ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္နိန္႔တြင္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ စမတ္ ဆန္ဒါရာ၀ပ္မွ အေရးေပၚ အျခီအနီ တစ္ရပ္ျဖစ္ေရ လူငါးဦးထက္ပိုၿပီး မစုရဆိုေရ အမိန္႔ျဖင့္ ထိုင္းရဲမ်ားက ရခိုင္အင္အားစုမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ခ်ီတက္ဆႏၵျပေရ သူမ်ားကို ဘန္ေကာက္ျမန္မာ သံရံုးနားအေရာက္တြင္ ဟန္႔တားမႈ ျပဳလုပ္ချခင္းေၾကာင့္ ပ်က္ျပယ္လားရျခင္းျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပဖို႔သူမ်ားႏွင့္ ရဲမ်ားအၾကား အေျခအတင္ စကားမ်ားခၾကေသာ္လည္း အဖမ္းအဆီးမ်ားမဟိဟု ဆႏၵျပမည့္သူမ်ားအား ဦးေဆာင္လာသူ ရခိုင္၀ံသာႏုစာပီ ရံုးတာ၀န္ခံ ကိုဥကၠာက ေျပာသည္။

၎က "က်ေနာ္႐ို႔က ရွိဆက္ၿပီးေကလုပ္ဖို႔ သူ႐ို႔တားေရၾကားက က်ေနာ္႐ို႔လုပ္ဖို႔။ လုပ္ၿပီး ေကက်ေနာ္႐ို႔ ျပန္ဖို႔စြာရာ။ က်ေနာ္႐ို႕ခပ္တင္းတင္း သူ႐ို႕ကို လုပ္လိုက္လို႔ သူ႐ို႔က က်ေနာ္႐ို႕ ကိုင္ေဆာင္လာေရ သာသနာ့ အလံ၊ ေနာက္ၿပီးေက ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမပံု၊ ယင္းခ်င့္တိကို အတင္းလုေရ။ လုေရအခါမွာ က်ေနာ္႐ို႔ေျပာစြာက က်ေနာ္႐ို႔အသက္သခင္ က်ေနာ္႐ို႔ ေဒဟင့္ကို ပီးလို႔ မရပါ။ ဦးဥတၱမပံု႐ို႔၊ သာသနာ့အလံက က်ေနာ္႐ို႔၏ အသက္ပါ။ ေအခ်င့္ကိုေတာ့ခါ မင္း႐ို႕မသိမ္းပါေက့။ က်န္ေရစြာတိကို မင္း႐ို႕သိမ္းခ်င္သိမ္းပါ။ ယင္းပိုင္ေၿပာလိုက္ေရခါ အေျခအတင္ စကားမ်ားၾကေရ" ဟု ေျပာလားပါသည္။

ထို႔အျပင္ ထိုင္းရဲမ်ားမွ လားေရာက္ခ်ီတက္ဆႏၵျပဖို႔ လူဦးေရ ၂၀ ဦး၏ လြယ္အိပ္မ်ား အတင္းမႊီေႏွာက္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းစည္းမ်ား ခၽြတ္ခိုင္းျခင္းစသည္မ်ားကို ျပဳလုပ္လွ်က္ဟိနီပါသည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္၀ံသာႏုစာပီမွ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အခမ္းအနားျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ၁၂ ႀကိမ္ဟိဗ်ာယ္ျဖစ္ၿပီး ခ်ီတက္ဆႏၵျပရာတြင္ ၂ႏွစ္ရာဟိသိမ့္ၿပီး ေအႏွစ္မွာကား ပ်က္ျပယ္လားခရသည္။

အဂုပိုင္ ပ်က္ျပယ္လားရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကိုဥကၠာက "က်ေနာ္႐ို႔က သူ႐ို႕(ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမႏွင့္ ေရြ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပ်ံလြန္လားေသာ သံဃာေတာ္မ်ား) အတြက္ လုပ္ခစြာပါဆိုေကလည္း အခုပ်က္ျပယ္လားရေရ။ ပ်က္ျပယ္လားေရ ဆိုေကလည္း က်ေနာ္႐ို႕စိတ္ဓါတ္တိက မပ်က္ျပယ္ပါ။ ေနာက္လာဖို႔ ၂၀၁၀ နအဖ က်င္းပဖို႔ ရီြးေကာက္ပြဲကိုလည္း က်ေနာ္႐ို႕တိက အၿမဲတမ္း တုိက္ပြဲ၀င္ ဆန္႔က်င္လားဖို႔ ဆိုစြာကိုပါ က်ေနာ္ထည့္ၿပီး ေျပာခ်င္ေရ" ဟု ေျပာလားပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး အဂုပိုင္ လြမ္းသူပန္းၿခီြခ်ရန္ႏွင့္ ၾကီြးေၾကာ္ဆႏၵျပဖို႔ အစီအစဥ္မ်ား ပ်က္ ျပယ္လားရပါေသာ္လည္း ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ၏ မ်ိဳးေစ့ခ်ပီးခေရ ေတာ္လွန္ေရး စိတ္ဓါတ္မ်ား ပ်က္ျပယ္လားျခင္း မဟိေရအျပင္ ဦးဥတၱမ၏ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာ သံဃာေရြ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး စိတ္ဓါတ္မ်ား အၿမဲတမ္း ရွင္သန္နီေရ အေၾကာင္းကို သက္သီျပႏိုင္ခရ၍ ဂုဏ္ယူမိသည္ဟုလည္း ေျပာၾကားလားပါသည္။

၁၉၃၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္နိ႔တြင္ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ ေက်းဇူးသွ်င္ မ်ိဳးခ်စ္ အာဇာနည္အျဖစ္ႏွင့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အဖိႏွိပ္ခံကၽြန္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အၾကမ္းမဖက္ေရ နည္းျဖင့္ တိုက္ပြဲ၀င္ယင္း ပ်ံလြန္ေတာ္မူလားခေသာ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမအား ေအာက္မိ့သတိရေရ အနီျဖင့္ အခမ္းအနားမ်ား ျပဳလုပ္ပီးေလ့ဟိပါသည္။

၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မဲေဆာက္ၿမိဳ႕၊ အံုးဖ်ံဒုကၡသည္စခန္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ဖူးခက္ၿမိဳ႕၊ ဂ်ပန္၊ ဘဂၤလာေဒ့ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အသီးသီး အခမ္းအနား က်င္းပၾကပါသည္။

ၿပီးခေရ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၆ရက္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ သံဃာေတာ္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေမတၱာပို႔ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပပြဲကို ျမန္မာစစ္အစိုးရက ရက္ရက္စက္စက္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရ အတြက္ေၾကာင့္ ေရြ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

http://www.ktimes.org/thatin/120-2008-09-09-23-29-36.html

0 comments:

  © Blogger template 'Isfahan' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP