အားလံုးမဂၤလာပါ အာဂႏၱဳတိ

ၿပဳပ်င္နိန္ဆဲကာလရာၿဖစ္ပါေရ။ အားေေရခါ ၿပန္လို႔အလွပပ်င္ပါဖို႔။
“အာယွနီဝန္း”ဘေလာ့ကနိန္လို႔ “ရခိုင္တိအတြက္ မမိန္႔ႏိုင္ေရနိန္႔ရက္တိ” လို႔နာမည္ေၿပာင္းပါဖို႔။

Sunday, November 29, 2009

ရင္ကလြမ္းေရ အာသွ်နီ၀န္း

အသွ်င္ခ်ခေရ
ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးစိ
ရခိုင္ျပည္မွာရာ
ရွင္သန္လာခေက...။

အသွ်င္ေျပာခေရ
ႏိုင္ငံေရးစကား
ရခိုင္သားနားမွာ
ရက္ျပတ္ၾကားပနာ
မွတ္မိနိန္ပါေက..။

အသွ်င္ပီးခေရ
ႏိုင္ငံေရးအသိ
ရခိုင္သားတိႏွလုံးသားမွာ
စြဲျငိလို ့ရာ
က်န္နိန္ခပါေက...။

ယာသွ်င္ကိုေမ်ာက္ႏွင္
အသွ်င္သခင္ကိုေစာ္ကား
ဘုရားစင္ထက္မွာထိုင္
အစိုင္မေကာင္းေရ
ေအာက္သားစစ္ခြီးတိ
ရခိုင္ျပည္ကိုအေမွာင္ၾကီးခ်
ကြ်န္ဇတ္ကခိုင္းနိန္စြာကို
တြန္းလွန္ျဖိဳခ်
ဆုံးမဒဏ္ပီး
ရခိုင္သြီးတိနီနိန္ေၾကာင္းကို
ျပလို ့နိန္ကတ္ဖို ့ေဒ..။

လြမ္းမိပါေရ
အာသွ်နီ၀န္း
အသွ်င္ထြန္းခပိုင္
ျပည္ရခိုင္ကို
ေခတ္သစ္ကမၻာမွာ
ထိန္ထိန္လင္းလာစီဖို ့
နီ၀န္းသစ္တိ လိုအပ္နိန္ပါေရ..။

........................

ေျမာက္ဦးကဘီလူး

0 comments:

  © Blogger template 'Isfahan' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP