အားလံုးမဂၤလာပါ အာဂႏၱဳတိ

ၿပဳပ်င္နိန္ဆဲကာလရာၿဖစ္ပါေရ။ အားေေရခါ ၿပန္လို႔အလွပပ်င္ပါဖို႔။
“အာယွနီဝန္း”ဘေလာ့ကနိန္လို႔ “ရခိုင္တိအတြက္ မမိန္႔ႏိုင္ေရနိန္႔ရက္တိ” လို႔နာမည္ေၿပာင္းပါဖို႔။

Sunday, September 6, 2009

ဦးဥတၲမ
.............

ဦး-စြာပထမ က်ြန္ဘဝက
လြတ္ေျမာက္လီေအာင္ စြမ္းေဆာင္ညႊန္ျပ
ေဟာျပခလီ အာဇာနီကား
‘The Light of Asia’ ဟု
နာမတြင္ရ ဦးဥတၲမ။

ဥ-တုရာသီ ေျပာင္းလားလီေလ့
အသွ်င့္သတင္း ေက်ာ္ေဇာျခင္းကား
ရိုးေတာင္ထိပ္က သဇင္ရနံ့ပိုင္
သင္းျပန္႔ႀကိဳင္ၿမဲ မီြးနိန္ဆဲးပါ။

တၲ -စ္ခြန္းေေခ်မွ် မဟဝံ့ဘဲ
နွဳတ္ပိတ္နိန္ရာ ယင္းခ်ိန္ခါက
”အေဝ…ဂရက္ေဒါက္ ငါ့႐ို႔ျပည္သား
မင္းကားမဟုတ္ အဂုထြက္လားလီ”ဟု
ရဲဝ့ံစြာနန္႔ ေျပာဝံ့ဆိုဝ့ံ
နွင္ထုတ္ဝ့ံခ ဦးဥတၲမ။

မ-ဟုတ္မခံ ဇာတိမာန္နန့္
ျပည္သူအမ်ား ကြ်န္ဘဝက
လြတ္ေျမာက္လားေအာင္ အသက္သြီးကို
ပီးဆပ္ပါခ ”ဦးဥတၲမ“ကို
ရိုက်ဳိးဂါရဝါ ေဒကဗ်ာနန္႔
ဦးညြတ္ပါယင့္ ဦးညြတ္ယင့္။

............
ေက်ာက္ျဖဴ- လြမ္းမိုးခိုင္
၁၁-၁၂-၀၈


http://todayarakan.blogspot.com/

0 comments:

  © Blogger template 'Isfahan' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP