အားလံုးမဂၤလာပါ အာဂႏၱဳတိ

ၿပဳပ်င္နိန္ဆဲကာလရာၿဖစ္ပါေရ။ အားေေရခါ ၿပန္လို႔အလွပပ်င္ပါဖို႔။
“အာယွနီဝန္း”ဘေလာ့ကနိန္လို႔ “ရခိုင္တိအတြက္ မမိန္႔ႏိုင္ေရနိန္႔ရက္တိ” လို႔နာမည္ေၿပာင္းပါဖို႔။

Wednesday, September 9, 2009

ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမနိန္႔ကို အာဏာပုိင္တိက လံုၿခံဳေရးတင္းက်ပ္ထား

ေနာ္ႏိုရင္း
၉ ရက္ စက္တိန္ဘာ ၂၀၀၉-ေအနိန္႔က်ေရာက္ေရ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမနိန္႔ကို ဂုဏ္ၿပဳေရအနီနန္႔ ၿပည္တြင္းၿပည္ပတိမွာ လႈပ္ယွားမႈတိ၊ အခမ္းအနားတိၿပဳလုပ္ကတ္ပါသည္။

ႏွစ္ ၇၀ ၿပည့္ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမပ်ံလြန္ေတာ္မူေရနိန္႔ အထိမ္းအမွတ္အနီနန္႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေ႐ႊတိဂံုဘုရားမွာ သံေတာ္အပါး ၂၀ ခန္႔က ေအနိန္႔ေစာေစာဖက္မွာ ေမတၱာပို႔၊ ဆုေတာင္း၊ အမွ်ဝီခကတ္ပါသည္။

ဝတ္ၿပဳဆုေတာင္းၿပီး ဆရာဦးဥတၱမပန္းၿခံမွာ ပန္းေဂြခ်ၿပီးေက ပူေဇာ္ကန္႔ေတာ့ခကတ္ေတလို႔ လားေရာက္ခေရအသွ်င္စႏၵမုနိက မိန္းၾကားပါသည္။

“ဦးဇင္း႐ို႕ဖက္မွာ စာသင္သားတိနန္႔ ေဒရဟန္ပ်ဳိသမဂၢနန္႔ေပါင္းၿပီး ေ႐ႊတိဂံုဘုရားမွာ ဖေယာင္းတိုင္၊ အမႊီးနံသာ ထြန္းၿပီးေမတၱာပို႔ ဆုေတာင္းအမွ်ဝီပါေရ။ ( ဆက္ဖတ္ရန္ http://burmese.dvb.no/news.php?id=8434

0 comments:

  © Blogger template 'Isfahan' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP