အားလံုးမဂၤလာပါ အာဂႏၱဳတိ

ၿပဳပ်င္နိန္ဆဲကာလရာၿဖစ္ပါေရ။ အားေေရခါ ၿပန္လို႔အလွပပ်င္ပါဖို႔။
“အာယွနီဝန္း”ဘေလာ့ကနိန္လို႔ “ရခိုင္တိအတြက္ မမိန္႔ႏိုင္ေရနိန္႔ရက္တိ” လို႔နာမည္ေၿပာင္းပါဖို႔။

Monday, September 7, 2009

ရခိုင့္ ဖေယာင္းတိုင္

ငါ၏ ခႏၵာ
အပႈေလာင္ေလ့
ငါ၏ အမ်ိဳး
အလင္းရဖို႔
ငါ ၀ံ့စားရဲခသည္.........။

ငါ၏ စိတ္ဓာတ္
ငါ့ သတၱိကို
ကမၻာသိဖို႔
ငါ၏ ကိုယ္က်ိဳး
ငါ စြန္႔လြတ္ရဲခသည္......။

ငါ၏ အဖျပည္
ငါ့လႈ၊ ငါ့အမ်ိဳး
ျပည္လည္ႏိႈးဖို႔
ခတတ္ေခါက္လို႔
ငါ ႏိႈးေဆာ္ ၀ံ့ခသည္။

ငါ၏ သတိၱ
ရခိုင္သီြးကို
သက္သီတည္လို႔
ေမာ္မၾကည့္၀ံ့ေရ
အဂၤလိပ္ကို
ငါ ႏွင္ထုတ္၀ံ့ခသည္။

ငါ၏ အဓိဌာန္
ယံုၾကည္မႈကို
ျဇမ္းဘြတ္ကိုင္လို႔
ငါ ျပည္၊ငါမ်ိဳး
အလင္းရဖို႔
ငါ အေလာင္ခံခသည္။

...................
မွတ္ခ်က္။ ။ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမနိန္႔ အတြက္ အမွတ္တရ ရီြးစပ္သည္။

ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၀၇၊၀၉၊၂၀၀၉

0 comments:

  © Blogger template 'Isfahan' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP