အားလံုးမဂၤလာပါ အာဂႏၱဳတိ

ၿပဳပ်င္နိန္ဆဲကာလရာၿဖစ္ပါေရ။ အားေေရခါ ၿပန္လို႔အလွပပ်င္ပါဖို႔။
“အာယွနီဝန္း”ဘေလာ့ကနိန္လို႔ “ရခိုင္တိအတြက္ မမိန္႔ႏိုင္ေရနိန္႔ရက္တိ” လို႔နာမည္ေၿပာင္းပါဖို႔။

Friday, September 11, 2009

ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမနိ႕လွဳပ္ယွားမူ ရခိုင္ျပည္ အႏွံ႕အျပားမွာ ေပၚေပါက္

9/10/2009
၇၀ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမနိ႕ အခမ္းအနားမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အႏွံ႕ ျမိဳ႕နန္႔ေတာပါ မက်န္ ျပဳလုပ္ခေရလို႔ ဦးေဆာင္လွဳပ္ယွားသူ တဦးျဖစ္သူ ကုိေက်ာ္ျဖိဳးႏိုင္က ေျပာသည္။

“အဓိကေတာ့ခါ စစ္ေတြျမိဳ႕မွာ လုပ္ပါေရ။ ၿပီးေက ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊ ေတာင္ကုတ္နန္႔ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕တိမွာလည္း ေက်ာင္းသားတိနန္႔ ရဟန္းေတာ္တိက ျပဳလုပ္ခပါေရ။ နယ္က အထက္တန္းေက်ာင္းသားတိ အမ်ားအျပားက သက္ဆိုင္ရာ စာၾကည့္တိုက္နန္႔ ဘုန္းၾကီး ေက်ာင္းတိမွာ ျပဳလုပ္ခကတ္စြာ ျဖစ္ပါေရ။”

စစ္ေတြျမိဳ႔မွာ ရဟန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား တခ်ိဳ႕က ဦးဥတၱမ ပန္းျခံဟိ ဦးဥတၱမ ရုပ္ထုရွိမွာ ပန္းေဂြခ်ခြင့္ႏွင့္ ဆီးမီးႏွင့္ ပန္းမ်ားျဖင့္ ပူေဇာ္ခြင့္ရခေရလို႔ သူက ေျပာသည္။

“စေစာၾကီးလားျပီး ဆရာေတာ္၏ ရုပ္ထုရွိမွာ လြမ္းသူပန္းေဂြ လားခ်ခကတ္ပါေရ။ ရဲတိက မိန္းျမန္းစစ္ေဆးၿခင္းတိ လုပ္ျပီး အေႏွာင့္အယွက္ေတာ့ခါ တခုလည္း မပီးပါ။ ပန္းတင္ ဆီးမီး ပူေဇာ္ျပီးေနာက္ က်ေနာ္႐ို႕ ျပန္လာကတ္ပါေရ။ ရဟန္းေတာ္တိ အပါအ၀င္ လူ (၉) ေယာက္လားခြင့္ရခပါေရ။”

ယင္းအၿပင္ ရဟန္းေတာ္တိႏွင့္ ေက်ာင္းသားတိက အုပ္စုေခ်တိ ခြဲျပီး ေလာကာနႏၵာေစတီ၊ ဧေစတီႏွင့္ တလံုးေတာ္ဓါတ္ ေစတီမ်ားသို႕ လာားေရာက္ျပီးလည္း ဆုေတာင္းပြဲတိ ျပဳလုပ္ခကတ္သည္။

“ရဲနန္႔ ေဂါပကအဖြဲ႕ကေတာ့ခါ မိန္းပါေရ။ ယေကလည္း ဘုရားလာစြာပါ ဆိုလို႔ သူ႐ို႕တခုလည္း မေျပာပါဗ်ာယ္။ က်ေနာ္႐ို႕က အုပ္စုၾကီးဖြဲ႕လို႔လားစြာ မဟုတ္လို႔ သူ႐ို႕က တခုလည္း အေႏွာင့္အယွက္ မမပီးပါ။ အဆင္ေျပပါေရ။” ဟု ေျပာသည္။

စစ္ေတြျမိဳ႕မွာ ရဟန္းေတာ္တိႏွင့္ ေက်ာင္းသားတိက ဦးဥတၱမနိ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ေတ စာရြက္စာတန္းတိႏွင့္ ေၾကာ္ၿငာခ်က္တိကိုလည္း ျမိဳ႕အႏွံ႕ ျဖန္႕ဝီးခကတ္သည္။ ယင္းအထဲတြင္ စစ္ေတြ တကၠသိုလ္ႏွင့္ နည္းပညာ ေကာလိပ္႐ို႕ ပါ၀င္သည္။

ျဖန္႕ဝီခေရစာရြက္စာတန္းမ်ားတြင္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ ရုပ္ပံု၊ ဆရာေတာ္ ကိုယ္ရြီး အထုပၸတၱိႏွင့္ ဆရာေတာ္ေျပာၾကားခေရ အဆိုအမိန္႕တိပါ၀င္ေရဟု သိရသည္။

ယင္းပိုင္ စာရြက္မ်ား ျဖန္႕၀ီမူေၾကာင့္ ရဟန္းေတာ္ တခ်ိဳ႕ကို ရဲက ေခၚယူ စစ္ေဆးမိန္းျမန္းမႈတိ ျပဳလုပ္ချပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပန္လႊတ္ပီးခသည္ဟု သိရသည္။

စစ္ေတြမွာ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမနိ႕မွာ ေအးေဆးစြာ ျပီးဆံုးလားေကလည္း ရဟန္းေတာ္ အမ်ားအျပား စစ္ေဆးမိန္းျမန္းမႈခံခရျပီး ေက်ာင္းတိုက္ တခ်ိဳ႕ကို စစ္ေဆးမႈတိဟိခသည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱနိ႕ကို ရဟန္းေတာ္တိႏွင့္ ေက်ာင္းသားတိက အခမ္းအနားမ်ား ျပဳလုပ္ျပီး ဆႏၵျပကန္႕ကြက္မႈတိ ျပဳလုပ္ဖို႔ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ရဲႏွင့္ လံုထိန္းတိကို လမ္းဆံုလမ္းခြမ်ားတြင္ ခ်ထားခသည္။

နအဖ စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားက ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမနိ႕က်င္းပခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားသျဖင့္ မေၾကနပ္ေရ လူငယ္တခ်ိဳ႕မွ စစ္ေတြျမိဳ႕နီရာ အႏွံ႕အျပားတြင္ မုတ္ဆီးဗူးမ်ားျဖင့္ “စက္တဘာ ၉ အစဥ္ မမိန္႔အပ္” “ရႊီ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး အဓြန္႕ရွည္ပါစီ” စသျဖင့္ ေရးသားခဲ့ၾကသည္ဟုလည္း သိရသည္။

လုံျခံဳေရး အထူးတင္းက်ပ္စြာ ခ်ထားေရၾကားက အဂုပိုင္လွဳပ္ယွားမတိ ေပၚေပါက္ခလို႔ စစ္ေတြျမိဳ႕သူ ျမိဳ႕သားတိအနီျဖင့္ အံ့အားသင့္လားခကတ္ရသည္ဟု သိရသည္။

http://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id=2069

0 comments:

  © Blogger template 'Isfahan' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP