အားလံုးမဂၤလာပါ အာဂႏၱဳတိ

ၿပဳပ်င္နိန္ဆဲကာလရာၿဖစ္ပါေရ။ အားေေရခါ ၿပန္လို႔အလွပပ်င္ပါဖို႔။
“အာယွနီဝန္း”ဘေလာ့ကနိန္လို႔ “ရခိုင္တိအတြက္ မမိန္႔ႏိုင္ေရနိန္႔ရက္တိ” လို႔နာမည္ေၿပာင္းပါဖို႔။

Monday, September 21, 2009

ဦးဥတၱမ နားေထာင္နီေရ
------------------------
ရခိုင္ျမီက ဦးဥတၱမပန္းျခံ
အပန္းေျဖရန္ အေမွာင္ခြင္း
ရခိုင္အလင္းေဆာင္သူ တဆူဆရာေတာ္
ဇာတိေက်ာ္က မ်က္စိခ်ထားနီ
နားေထာင္နီေရ။

ရခုိုင္သား႐ို႕
အနားယူရန္ လီညွင္းခံဖို႔
လာလို႔ေရာက္လာ ငါနားေထာင္နီေရ။

ဇာတိေျပာလဲ ဇာစကားလဲ
ကိုယ့္လူမ်ဳိးအတြက္ တိုးတက္ၾကီးပြါး
စကားမ်ဳိးလား ကိုယ့္အမ်ဳိးသား႐ို႔၏
အသိျမင့္မား ႏိုးၾကားတက္ၾကြ
ေ၀ါဟာရမ်ဳိးလား နားေထာင္ဂရုစိုက္နီေရ။

မဟုတ္ဘဲနန္႔
သီြးကဲြျပားစြာ မညီညာ
ယုတ္မာစိတ္ထား ပ်က္ျပားေဖာက္ျပန္
အမွန္မလုပ္ သိမ္ႏုတ္စကား
ေျပာျခင္းလားလို႔ နားစြင့္ဂရုစုိက္နီေရ။

ယင္းပိုင္မဟုတ္ စိတ္မယုတ္ဘဲ
ထိုလည္းမက် ေဒလည္းမက်
ဘ၀မသိ သတိမရ
ရခိုင္စိတ္မ၀င္ ၾကင္ေဖာ္မျဖစ္
အိပ္ငုိက္နီစြာလား။

အသွ်င္နားေထာင္နီေရ ၾကည္႔နီေရ။
အသွ်င္ၾကားခ်င္ ျမင္ရခ်င္ေရ
စိုျပီသာယာ ငါ႐ို႔ရခိုင္ျမီ
ျဖစ္ရပါစီ အဆီြ႐ို႔။
………………….
မူရင္းစာဆို သႏၱာေမာင္ေမာင္ (ရခုိင္ျပည္) ဆိုေက နာမည္နန္႔ blog တခုကၿမန္မာဘာသာနန္႔ရစြာကို ရခိုင္ဘာသာသို႔ၿပန္ထားပါသည္။

0 comments:

  © Blogger template 'Isfahan' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP