အားလံုးမဂၤလာပါ အာဂႏၱဳတိ

ၿပဳပ်င္နိန္ဆဲကာလရာၿဖစ္ပါေရ။ အားေေရခါ ၿပန္လို႔အလွပပ်င္ပါဖို႔။
“အာယွနီဝန္း”ဘေလာ့ကနိန္လို႔ “ရခိုင္တိအတြက္ မမိန္႔ႏိုင္ေရနိန္႔ရက္တိ” လို႔နာမည္ေၿပာင္းပါဖို႔။

Thursday, September 10, 2009

ရန္ကုန္မွာ ရခိုင္ေက်ာင္းသား ၆ ဦးဖမ္းဆီးခံရ

9/9/2009
ရန္ကုန္မွာ ရခိုင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္သား ၆ ဦးကို ရဲေထာက္လွမ္းေရး အက္စ္ပီတူးက ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္လားခေရလို႔ သူ႐ို႕ႏွင့္ နီးစပ္သူ တဦးက ေျပာသည္။

ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားမွာ ကိုထြန္းလင္း၊ ကိုေဇာ္ထြန္းဦး၊ ကိုေက်ာ္ေဇာဦး၊ ကိုေက်ာ္၀င္း၊ ကိုခင္ေမာင္ေဌးႏွင့္ ကိုေက်ာ္ဆန္းလွိဳင္႐ို႕ ျဖစ္သည္။

သူ႐ို႕အား သူ႐ို႕ နိန္ထိုင္ရာအိမ္မွ စက္တဘၤာလ ၁ ရက္နိ႕က ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လားျခင္း ျဖစ္ျပီး ဂနိ႕ အခ်ိန္ထိ မိသားစုတိႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မရသိမ့္ဟု သိရသည္။

ဇာအတြက္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လားသည္ကို တိတိက်က် သိရျခင္း မဟိသိမ့္ဘဲ ျဖစ္နီေၾကာင္း သူ႐ို႕ႏွင့္ နီးစပ္သူက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ဟိ လူငယ္ တဦးက အဆိုပါ ဖမ္းဆီးမူကို ၾကားသိရေသာ္လည္း ဇာအတြက္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လားသည္ကို တိတိက်က် မသိရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ႏွစ္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမနိ႕ႏွင့္ နီးကပ္ခ်ိန္တြင္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမနိ႕ လွဳပ္ရွားမူေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း ျဖစ္နိုင္သည္ဟု ေ၀ဖန္ ေျပာဆိုမူမ်ားလည္း စစ္ေတြတြင္ ထြက္ေပၚနီသည္ဟု သိရသည္။

သူ႐ို႔အထဲတြင္ တခ်ိဳ႕မွာ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသို္လ္ ေက်ာင္းျပီးစီးထားသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရသည္။
(မွတ္ခ်က္။ ။မူရင္းၿမန္မာဘာသာကို ရခိုင္ဘာသာသို႔ၿပန္ဆိထားသည္။)
http://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id=2065

0 comments:

  © Blogger template 'Isfahan' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP