အားလံုးမဂၤလာပါ အာဂႏၱဳတိ

ၿပဳပ်င္နိန္ဆဲကာလရာၿဖစ္ပါေရ။ အားေေရခါ ၿပန္လို႔အလွပပ်င္ပါဖို႔။
“အာယွနီဝန္း”ဘေလာ့ကနိန္လို႔ “ရခိုင္တိအတြက္ မမိန္႔ႏိုင္ေရနိန္႔ရက္တိ” လို႔နာမည္ေၿပာင္းပါဖို႔။

Sunday, September 6, 2009

ရခိုင္ႏွင့္ ကရင္ ၃၄ ဦးအမူတြင္ တရားလိုဖက္က သက္သီတိ စစ္ေဆးျပီးစီး

9/6/2009

အိႏၵိယ နိုင္ငံ ကာလကတၱား ေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရေသာ ရခိုင္ႏွင့္ ကရင္ ေတာ္လွန္ေရး သမား ၃၄ ဦး၏ အမူအား စက္တဘၤလာ ၂ ရက္နိ႕က ဆက္လက္ စစ္ေဆးရာ တရားလိုမ်ား်က္မွ သက္သီတိကို အျပီးသတ္ စစ္ေဆးျပီးစီးလားၿပီဗ်ာယ္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အမႈတြင္ တရားလိုမွာ အိႏၵိယ နိုင္ငံမွ CBI ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕ ျဖစ္ျပီး မူလက စက္တဘၤာ ၂ ရက္မွ ၄ရက္နိ႕ထိ စစ္ေဆးရန္ ရံုးခ်ိန္း ဟိခေကလည္း တရားသူၾကီး၏ မိန္းျမန္းခ်က္ကို တရားလို သက္သီတိက ေကာင္းမြန္စြာ မေျဖဆိုနိုင္သျဖင့္ တရက္တည္း စစ္ေဆးျပီး တရားလိုဖက္က သက္သီတိ စစ္ေဆးမႈကို အဆံုးသတ္လိုက္သည္ဟု သိရသည္။

လက္နက္မူျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရသူ ရခိုင္ႏွင့္ ကရင္ ၃၄ ဦးအား လာဖို႔ စက္တဘၤာ ၁၄၊ ၁၅ႏွင့္ ၁၆ ရက္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးလားဖို႔ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စစ္ေဆးမူ ျပီးလားျပီးေနာက္ပိုင္း တရားခံမ်ားဖက္မွ သက္သီမ်ားကို ဆက္လက္ စစ္ေဆးလားဖို႔ ျဖစ္သည္။

မ်ားမၾကာမွီ အဆိုပါ အမူမွာ ျပီးဆံုးလားနိုင္ေကလည္း မတရားဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ ရခိုင္ႏွင့္ ကရင္ ၃၄ ဦး၏ အနာဂတ္ အျခီအနီမွာ မေရရာ မေသခ်ာဘဲ ျဖစ္နီသိမ့္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာသည္။

အခုအခါ အဆိုပါ ရဲေဘာ္ ၃၄ ဦး အိႏၵိယ ေထာင္ထဲ ေရာက္နိန္သည္မွာ ၁၁ ႏွစ္ေက်ာ္ ဟိနီဗ်ာယ္ျဖစ္သည္။

သူ႐ို႕မွာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က အိႏၵိယ နိုင္ငံ အန္ဒမန္ကၽြန္းစုတြင္ တည္ဟိေသာ လန္းေဖါ့ကၽြန္းတြင္ အိႏၵိယ စစ္တပ္ႏွင့္ သေဘာတူညီမူ အရ ရီတပ္ စခန္း တည္ေဆာက္ရန္လာစဥ္ ဖမ္းဆီးခံခၾကရသူမ်ား ျဖစ္သည္။

သူ႐ို႕၏ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ရာဇာႏွင့္ တျခား ေခါင္းေဆာင္ ၅ ဦးကို ရဟတ္ယဥ္ျဖင့္ ေရာက္လာမည့္ အိႏၵိယ စစ္တပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တဦးအား ၾကိဳဆိုရန္ဟု ဆိုကာ စစ္တပ္မွ ေခၚယူလားချပီး ရဟတ္ယဥ္ အဆင္းတြင္ ရခိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနာက္မွနီျပီး ေသနတ္တိနန္႔ အိႏၵိယ စစ္တပ္က သီြးအီးအီးျဖင့္ ပစ္သတ္ပစ္ခသည္။

(မွတ္ခ်က္။ ။ Narinjara သတင္းဌာနက မူရင္းၿမန္မာဘာသာနန္႔ ပို႔စ္ကို ရခိုင္ဘာသာၿပန္လို႔တင္ထားလိုက္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ )
http://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id=2059

0 comments:

  © Blogger template 'Isfahan' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP