အားလံုးမဂၤလာပါ အာဂႏၱဳတိ

ၿပဳပ်င္နိန္ဆဲကာလရာၿဖစ္ပါေရ။ အားေေရခါ ၿပန္လို႔အလွပပ်င္ပါဖို႔။
“အာယွနီဝန္း”ဘေလာ့ကနိန္လို႔ “ရခိုင္တိအတြက္ မမိန္႔ႏိုင္ေရနိန္႔ရက္တိ” လို႔နာမည္ေၿပာင္းပါဖို႔။

Friday, September 11, 2009

ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ နိ႕ ဂုဏ္ျပဳလွဳပ္ရွားမွဳ

သံဃာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - ျမန္မာႏိုင္ငံ
post by Thursday, September 10, 2009


သံဃာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ ဦးေဆာင္မွဳျဖင့္ျမန္မာျပည္တြင္း တြင္ တည္ဟိေသာ နိဳင္ငံေရးအင္အားစု (၁၄) ဖြဲ႕ မွ လက္ဟိတည္ဆဲ စစ္အစိုးရအား ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ၿပီး ျမန္မာတစ္ျပည္လံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး လွဳပ္ယွားမွဳႀကီး ျဖစ္ေပၚ လာစီေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ယွားမွဳႀကီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီမွ တပ္မေတာ္ထဲက အရာဟိ ၊ အရာခံ ၊ အၾကပ္ ၊ တပ္သားအားလံုးႏွင္႔ နအဖ စစ္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားအတြင္း ပါဝင္အမႈထမ္းနီကတ္ေရ အမ်ဳိးေကာင္းသား ၊ အမ်ဳိးေကာင္းသားသမီး အားလံုးဘားသို႔ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ယွားမွဳႀကီးတြင္ သံဃာေတာ္တိ၊ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူတိႏွင့္ ျပည္သူ/ျပည္သားတိ ဖက္က ရပ္တည္ပီးရန္ အိတ္ဖြင္႔ ပီးစာအား ျပည္တြင္းမွ တည္ဟိေသာ သံဃာအဖြဲ႕ခ်ဴပ္ - ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နိဳင္ငံေရးအင္အားစု (၁၄) ဖြဲ႔မွ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမနိ႔ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္နိ႔ အားဂုဏ္ျပဳေသာ အနီျဖင့္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (၁၃) ခု ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔ (၆၅) ခု၊ ၀န္ႀကီးဌာန (၃၁) ခု ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ရံုးဌာန (၉၃) ခု၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္း၊ ခရိုင္ ျပည္ခိုင္းၿဖိဳးရံုး (၄၀၅) ရံုးဘားသို႔ စာတိုက္မွ တဆင့္ ဂနိန္႔ ( ၉ . ၉ . ၀၉ ) ရက္စြဲျဖင့္ ပို႔ပီးၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕ ရန္ကင္းေတာင္မွာ သံဃာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - ျမန္မာနိဳင္ငံ သံဃာ ( ၁၅ ) ပါးႏွင့္ နိဳင္ငံေရးအင္အားစု (၁၄) ဖြဲ႕မွ လူပုဂၢိဳလ္ (၃၀) ဦးမွ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ အတြက္ ေမတၱာပို႔အမွ်၀ီျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတိ လြတ္ေျမာက္ ေရးအတြက္ ေမာရသုတ္ေတာ္ ရြတ္ဖတ္ ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ သံဃာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - ျမန္မာနိဳင္ငံမွ ဆြမ္းခံ သံဃာ (၉) ပါးမွ မႏၱေလးေတာင္ေတာ္ ထက္တြင္ မိမိ႐ို႕ဆြမ္းခံၿပီးရလာေသာ ဆြမ္းေတာ္မ်ားအား ဘုရားသွ်င္အား ရည္စူးကပ္လွဴၿပီး ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ ႏွင့္ နိဳင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေမတၱာပို႔ အမွ်၀ီျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။အရွင္ ပါရမီခႏၱီ
တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
သံဃာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - ျမန္မာနိဳင္ငံ
sangha.burma@gmail.com
www.slm.net.tc
O.C.F.N.F.A

(မွတ္ခ်က္။ ။ ရခိုင္ဘာသာသို႔တတ္ႏိုင္သမွ်ၿပန္ဆုိထားသည္)

http://www.naytthit.com/newsphptos/september09/news_sep09.html

0 comments:

  © Blogger template 'Isfahan' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP